WELCOME TO IOT WEB

Italian Trulli

Click vào liên kết bên dưới để download app. cài vào phone (chỉ dùng cho phone android)

app. Cài đặt cấu hình cho bộ đo

CÀI ĐẶT CẤU HÌNH WIFI CHO BỘ ĐO

1/ Tắt 3G (data) trên phone

2/  Nhấn và giữ nút dưới lổ nhỏ trên bộ đo, đồng thời bật công tắc nguồn của bộ đo

3/ Màn hình bộ đo hiển thị vào CONFIG MODE

4/ Dùng phone, bắt wifi tới trạm phát tên DATASENDER 

5/ Sau khi phone kết nối với datasender, Mở app UDP Config Tool đã cài trên phone

6a/ Nhấn vào nút QUÉT WIFI, phone sẽ nhận biết tên các trạm wifi hiện có chung quanh

6b/ Chọn tên wifi mong muốn (tên wifi của trạm y tế, khoa, phòng BV...)

6c/ Gõ nhập password của tên wifi mong muốn

6d/ Nhấn nút "Cấu hình --> IOT"

6e/ Màn hình bộ đo đáp ứng

7/ chờ cho màn hình bộ đo báo hiệu DONE

8/ Bật tắt nguồn và bật lại hoạt động